Cooking Academy – stworzenie strony internetowej

Wytyczne:

responsywna strona www,
zapisy online,
uwidocznienie kontaktu

Jak pomogliśmy?

Wytyczną klienta było przygotowanie responsywnej strony WWW dotyczącej branży szkoleń dla gastronomii. 
Realizując stronę na platformie WordPress wykonaliśmy układ strony skupiony na uwidocznieniu kontaktu oraz możliwości dofinansowania szkoleń. Kolejnym istotnym elementem strony były zapisy online, które za pomocą prostego formularza kontaktowego przesyłają wszelkie wymagane informacje dotyczące potencjalnego klienta do osoby obsługującej szkolenia.

Dziękujemy za owocną współpracę!